MerjaMäkisalo-Ropponen

Green Care osana kestävää kehitystä

Green Care tarkoittaa toimintaa, jossa luontoa käytetään tavoitteellisesti ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Se perustuu luontolähtöisiin menetelmiin, joita käytetään erityyppisissä ympäristöissä. Hyvinvointivaikutukset syntyvät luonnon elvyttävyyden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta. Minulle itselleni luonto ja esimerkiksi luonnossa liikkuminen ovat lähestulkoon elinehto. 

Green Care -toiminta voidaan jakaa luontohoivan ja luontovoiman palveluihin. Luontohoivalla tarkoitetaan julkisen sektorin järjestämisvastuulla olevia hoidon, hoivan ja kuntoutuksen palveluja, joissa hyödynnetään luontolähtöisyyttä. Luontohoivan asiakkaat ovat usein tavalla tai toisella haavoittuvassa asemassa eli heillä on erilaista hoivan ja kuntoutuksen tarvetta.

Luontovoiman palveluihin kuuluvat tavoitteelliset luontolähtöiset hyvinvointipalvelut sekä luontolähtöiset harrastus-, kasvatus- ja opetuspalvelut. Luontovoiman asiakkaat eivät ole erityisen haavoittuvassa asemassa, jonka vuoksi nämä palvelut kuuluvat harvemmin julkisen sektorin järjestämisvastuulle kasvatuspalveluja lukuun ottamatta. Luontovoiman palveluilla voi kuitenkin olla laajaa yhteiskunnallista merkitystä, jos niillä voidaan ennaltaehkäistä asiakkaiden tarvetta kuntoutukseen ja hoivaan. Tutkimusten mukaan esimerkiksi säännöllinen ulkona liikkuminen - erityisesti epätasaisessa maastossa - vähentää muistisairauksiin sairastumisen riskiä.

Green Care -toiminnan vaikuttavuutta sosiaali- ja terveysalalla on tutkittu jonkin verran ja sillä on huomattu olevan monia myönteisiä vaikutuksia. Tutkimusten mukaan Green Care sopii esimerkiksi mielenterveysasiakkaiden, muistisairautta sairastavien, neuropsykiatrisia oireita potevien sekä erilaisten kipupotilaiden hoitoon ja kuntoutukseen. Käytettyjä menetelmiä ovat muun muassa puutarhatoiminta ja -terapia sekä erilaiset eläinavusteiset terapiat, kuten ratsastusterapia. Toisaalta kaikella ulkona ja luonnossa liikkumisella on myönteinen vaikutus ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Esimerkiksi ikäihmisten masennukseen ulkona liikkuminen voi olla jopa tehokkaampi keino kuin masennuslääkkeet. Olen Muistiliiton puheenjohtaja ja henkilökohtaisestikin nähnyt, miten paljon myönteisiä vaikutuksia Green Care -toiminnalla on muistisairaiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja miten sitä voidaan hyödyntää toimintakyvyn ylläpitämisessä ja kuntoutuksessa. Uskon vahvasti, että luontolähtöiset menetelmät voivat vähentää esimerkiksi lääkkeiden käyttöä.

Creen Care sopii myös kasvatukseen ja oppimisen tukemiseen. Esimerkiksi seikkailukasvatuksen menetelmät ohjaavat seikkailun keinoin kokonaisvaltaisiin oppimisen edellytyksiin, joissa mukana ovat kehon toiminta, mieli ja tunteet. Kun seikkailukasvatusta tehdään luontoympäristössä, oppiminen luonnossa voi olla aktiivista seikkailua tai rauhallista olemista, rauhoittumista ja hetken tunnelmiin eläytymistä. Henkilökohtaisten luontokokemusten merkitystä korostetaan myös ympäristökasvatuksessa, jolloin toiminnan tavoitteet suuntautuvat lasten kasvattamiseen vastuullisiksi kuluttajiksi ja kansalaisiksi. Uusissa opetussuunnitelmissa korostetaan liikunnan merkitystä ja ympäristökasvatusta, joten opetuksen siirtäminen luokkahuoneista osittain luontoon on nyt erittäin ajankohtaista.

Myös työhyvinvoinnin parantamisessa voidaan hyödyntää enemmän luontolähtöisiä menetelmiä. Esimerkiksi kävelykokoukset voisivat soveltua moneen työyhteisöön. Uskon, että monessa työyhteisössä päästäisiin parempiin tuloksiin ja parempaan yhteisöllisyyteen, jos edes silloin tällöin työntekijöillä olisi mahdollisuus lähteä yhdessä voimaantumaan luonnosta tai jos sosiaaliseen tilaan olisi mahdollista saada jotain luontoelementtejä.

Green Care on osana kestävää kehitystä. Kestävään kehitykseen kuuluu myös hyvinvointitalous, jossa korostetaan hyvinvointi-investointien merkitystä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen säästää tulevaisuuden sosiaali- ja terveysmenoja. Tähän ajatteluun Green Care -toiminta soveltuu erinomaisesti. Emme ole osanneet aiemmin riittävästi hyödyntää ja yhdistää luonnonvaroja ja erityisosaamista, jolla kyettäisiin tuottamaan uudenlaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, kasvatuspalveluja sekä tukemaan uusia palveluinnovaatioita maaseutu- ja maatilayrittäjyyteen. Luonnon ja maatilojen kuntouttava käyttö on edelleen hyvin vähäistä. Monissa Euroopan maissa maatilaympäristöjä käytetään monipuolisesti esimerkiksi erilaisiin sosiaalisen kuntoutuksen tarpeisiin.

Merja Mäkisalo-Ropponen
kansanedustaja (sd)
tulevaisuusvaliokunnan vpj.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto

Ja tuollainen kapulakielinen liturgia ilman ensimmäistäkään konkreettista asiaa.

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

Minä luulin aluksi että kansanedustaja huuomorimielellä puolustelee meidän tarpeettomien poistamista kuten Saksassa aikoinaan. Sitten heräsi epäily että olikohan se sama roistofirma joka juuri paljastui eli Esperi Care. Kansanesustajan kehuma hoitofirma on eri, Green Care. Onkohan silla hoitolaitoksia täällä Helsingissä?

Käyttäjän ZeiEizh kuva
Juha-Matti Hakala

Luonto yrittää tappaa meitä koko ajan. Ja lopulta onnistuukin.

Tämän estämisen takia on kehitetty ns. "Kemikaaleja", joiden avulla emne kupsahda ennen veronmaksukyvyn loppua.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset